Лепні ємності

Тобто такі, що виготовлені без звстосування гончарного кола.